Poliklinika       
                                                             
                                        Přízemí polikliniky

Odborní lékaři Chirurgická ambulance II   MUDr.F.Řezník
Interní ambulance   MUDr.J.Lachmanová
  MUDr.J.Kosek (budova   
  LSPP před vjezdem do   
  nemocnice)
Dětští lékaři MUDr.J.Henková, MUDr.E.Kalová, MUDr.M.Ošmerová, MUDr.J.Machatová, MUDr.H.Kotlánová, MUDr.V.Stejskalová, MUDr.P.Křupková
Praktičtí lékaři MUDr.J.Danda, MUDr.Z.Grünwald, MUDr.M.Buchtová, MUDr.V.Jíňová, MUDr.A.Weinhöfer, MUDr.I.Nerad, MUDr.M.Trávníček
Psychiatrické ambulance MUDr.P.Martinec, MUDr.J.Novosadová  (vstup vedle vrátnice)
Plicní ambulance MUDr.I.Filouš (vstup vedle vjezdu do nemocnice)
Klinická psychologie Mgr. R.Benýšek (vstup vedle vjezdu do nemocnice)
Logopedie Mgr. J.Bártová
Lékárna PharmDr. J. Navrkalová
LSPP (vstup před vjezdem do nemocnice)
Dětská pohotovost (vstup před vjezdem do nemocnice)                      
I. poschodí polikliniky

Odborní lékaři Interní a kardiologická ambulance  MUDr.Z.Jakubec
Interní a diabetologická ambulance MUDr.I. Mikulková
Ušní, nosní, krční  ambulance MUDr.A. Butula
Gynekologická ambulance MUDr.L.Břoušková
MUDr.J.Machač
Urologická ambulance MUDr.A. Hroza
Ortopedická ambulance MUDr. M.Dobiášek
Chirurgická ambulance I MUDr.L. Kincl
Praktický lékař Ordinace lékaře MUDr.I. Černá                            
II. poschodí polikliniky

Odborní lékaři Gynekologická ambulance  MUDr.J.Hoffmann, MUDr.J.Janíček 
Neurologická ambulance -lékaři z lůžkové části se střídají
Revmatologická a interní ambulance MUDr.Dana Vyskočilová
Ušní, nosní, krční ambulance MUDr.H.Cvrkalová
Oční ambulance MUDr.V.Šmaterová, MUDr.M.Tihonová
Kožní ambulance MUDr. D.Horáčková                           
III. poschodí polikliniky

Zubní lékaři MUDr.I.Vrtělová, MUDr.R.Ševčíková, MUDr.E.Láníková, MUDr. M.Klapušová, MUDr.J.Kupková, MUDr.S.Kovandová, MUDr.M.Stojanov, 


                      IV. poschodí
polikliniky

                                           ředitelství, jídelna, správce

 

  Spojovací oddíl mezi poliklinikou a lůžkovou částí      
                                           (krček)

Laboratoře přízemí
Rentgen Ultrazvuk
Mamograf, CT
1.poschodí
              Lůžková část


                                         Přízemí lůžkové části

Oddělení Nukleární medicína laboratoř, vyšetřovna, lůžka
Hemodialýza
Alergologická ambulance MUDr.H.Odehnalová 
Onkologická ambulance MUDr.J.Vykoukal
Hematologická ambulance MUDr.R.Bartošová


                                I. poschodí lůžkové části

Oddělení Neurologické
Rehabilitační
Plicní


                                II. poschodí lůžkové části

Oddělení Neurologické
Ambulance   (MUDr.Blažková, MUDr.J.Brabcová,
                     MUDr.J.Machačová, MUDr.M.Kučírek, chir. ORT,   
                     neurologická amb.,)
Interní, JIP


                                III. poschodí lůžkové části

Oddělení Interní
Kožní

aktualizace-průběžně

                                                        zpět