Telefonní a E-mailový seznam 
Nemocnice
Blansko

           Provolba       
      516 488 111 
      516 838 111

   
     Telefonní seznam pohotovostí v kraji
Praktičtí lékaři pro dospělé
lékař
sestra
516 488 401
516 488 402
MUDr. Kosek L.
lékař 516 488 403 MUDr. Trávníček Milan
lékař
sestra
516 488 405
516 488 406
MUDr. Bradnová Beatrice
lékař
sestra
516 488 407
516 488 408
MUDr. Buchtová Miloslava
lékař 516 488 409 MUDr. Danda Jiří
lékař
sestra
516 488 410
516 488 411
MUDr. Grünwald Zdeněk
lékař
sestra
516 488 412
516 488 413
MUDr. Jíňová Věra
lékař 516 488 414 MUDr. Černá Ivana
Dětští lékaři (Pediatrie)
lékař 516 488 461 MUDr. Henková Jindřiška
lékař 516 488 462 MUDr. Kalová Eva
lékař 516 488 463 MUDr. Kotlánová Helena
lékař 516 488 460 MUDr. Stejskalová Věra
lékař nemocnice 516 488 397 MUDr. Machatová Jiřina
dětská alergologie, imunologie  
lékař
sestra
516 488 464
516 488 465
MUDr. Ošmerová Milena
   
     
Zubní lékaři (Stomatologie)
ambulance 516 488 456 MUDr. Láníková Eva
ambulance nemocnice 516 488 393  
ambulance 516 488 451 MUDr. Stojanov Milan
ambulance 516 488 452 MUDr. Klapušová Marie
ambulance 516 488 454 MUDr. Ševčíková Radomíra
ambulance 516 488 455 MUDr. Vrtělová Irena
ambulance 516 488 450 MUDr. Kovandová Sylvia
ambulance 516 488 457 MUDr. Kupková Jarmila
ambulance 516 488 453 MUDr.Řehořek Tomáš
Lékárna  nemocnice              516 417 651 
     
                  
                Odborné ambulance
CHIRURGIE  
lékař 516 488 421 
chirurgie@nembk.cz 
MUDr. Řezník František
revmatologie  
lékař 516 488 432 
revma@nembk.cz 
MUDr. Vyskočilová Dana
alergologie  
lékař nemocnice
sestra
516 488 306
516 488 307
MUDr. Odehnalová Hana
interna,diabetologie  
lékař nemocnice 516 488 310 MUDr. Lachmanová Jitka
endokrinologie (čt. 10-14h)  
lékař nemocnice 516  488 313 MUDr. Machačová Jana
   
     
funkční diagnostika  
lékař nemocnice 516 488 304 MUDr. Kučírek M.
gastroenterologie  endoskopie
lékař nemocnice
sestra
516 488 300
516 488 302
MUDr. Blažková Alena
gynekologie  
lékař 516 488 425 MUDr. Břoušková Ludmila
gynekologie(pátek)  
lékař nemocnice 516 488 425 MUDr. Machač Jan
gynekologie  
lékař 516 488 426 MUDr.
gynekologie  
lékař +420 721 835 281
po   7.30-17
út    7.30-13
st    7.30-13
čt    7.30-12
pa   7.30-13

Jedovnice 492:
st   13.30-16-30 
MUDr. Hoffmann Jaromír
hematologie  
lékař nemocnice 516 488 308 MUDr. Bartošová Romana
chirurgie  
lékař 516 488 420 MUDr. Kincl Ladislav
interna, diabetologie  
lékař 516 488 428 MUDr. Mikulková Iva
interna  
lékař  516 527 870 MUDr. Kosek Josef
kardiologie  
lékař
sestra
516 488 430
516 488 431
MUDr. Jakubec Zdeněk
psychologická amb.nemocnice  
  516 488 396 Mgr. Ryška Kamil 
kožní ambulance  
lékař 516 488 433 MUDr. Horáčková Dagmar
kožní ambulance  
lékař nemocnice 516 488 260 MUDr. Novotný Lubomír
logopedická amb.nemocnice  
  516 488 391 Mgr. Dyčková Miroslava
nefrologie  
lékař nemocnice 516 488 390 MUDr. Brabcová Jindra
neurologie  
lékař nemocnice 516 488 331 lékaři dle rozpisu
nosní, ušní, krční  
lékař nemocnice 516 488 388 MUDr. Cvrkalová Hana
nosní, ušní, krční   
lékař 516 488 434 MUDr. Butula Aleš
oční ambulance  
lékař 516 488 435 MUDr. Šmaterová Věra
oční ambulance  
lékař 516 488 436 MUDr. Tihonová Magdalena
onkologie (pátky)  
lékař nemocnice 516 488 308 lékaři dle rozpisu
ortopedie  
lékař
lékař nemocnice
516 488 422
516 488 387
MUDr. Dobiášek Miroslav
 
psychiatrie  
lékař nemocnice 516 488 394  MUDr. Novosadová Jana
psychiatrie  
lékař
sestra
516 488 437
516 488 438
MUDr. Martinec Pavel
interní ambulance  
lékař nemocnice 516 488 303  MUDr. Juránková Ludmila
urologie    
lékař 516 488 423 MUDr. Hroza Alois
plicní, TBC  
lékař nemocnice 516 488 371 MUDr. Filouš Ivo
Oddělení interní
primář 516 488 200
formankova@nemobk.cz
 
MUDr. Formánková Naděžda
dokumentátorka 516 488 202  Farníková Marie
lůžková stanice A
- lékaři
- sestry
 
516 488 204
516 488 205 516 488 206
 
lůžková stanice B
- lékaři
 
516 488 207
 
oddělení následné péče
- lékaři
- sestry
 
516 488 209 
516 488 208
 
JIP
intermediální péče
516 488 211
516 488 212 516 488 213
516 488 216
516 488 214
-lékaři
-centrála


- FAX JIP
hemodialýza  
lékař
sestry
516 488 290
516 488 295
 MUDr. Brabcová Jindřiška
Oddělení neurologie
primář 516 488 220 
ningerova@nemobk.cz
 
MUDr. Ningerová Kateřina
staniční sestra JIP 516 488 223  
lékaři JIP 516 488 221  
akutní péče
- lékaři
- sestry- ošetřovna
 
516 488 231
516 488 235
 
JIP centrála 516 488 225  
příjmová ambulance 516 488 235  
     
vyšetřovna EEG 516 488 324  
vyšetřovna EMG 516 488 334  
Oddělení kožní
primář 516 488 260 
novotny@nemobk.cz
 
MUDr. Novotný Lubomír
vedoucí SZP 516 488 261  
lékaři 516 488 261  
ambulance 516 488 367
516 488 368
 
recepce 516 488 365  
chodba - pacienti 516 488 269  
Oddělení plicní (TRN)
primář 516 488 270 
cerny@nemobk.cz
 
MUDr. Černý Jan
vedoucí SZP 516 488 273  
lékaři 516 488 271  
sestry - lůžková část 516 488 275  
chodba pacienti 516 488 279  
ambulance - lékař 516 488 371  
bronchoskopie    
sanitáři 516 488 151  
sociální pracovnice 516 488 157  
     
Oddělení nukleární medicíny
přednosta 516 488 240 
krejsta@nemobk.cz
 
Ing. Krejsta Stanislav
vedoucí lékař 516 488 341 MUDr. Zouhar Dalibor
lékař 516 488 241, 242  
chodba -pacienti 516 488 249  
vedoucí SZP 516 488 243  
evidence 516 488 345  
farmakologická laboratoř 516 488 344  
sestry - lůžková část 516 488 345  
chodba- pacienti 516 488 249  
Oddělení rehabilitace 
primář oddělení 516 488 250, 350 
friedrich@nemobk.cz 
MUDr. Friedrich Karel
ordinace lékaře 516 488 352  
vedoucí fyzioterapeut 516 488 253  
ošetřovna 516 488 255  
nemocnice - ergoterapie 516 488 256  
tělocvična 516 488 257  
poliklinika - elektroléčba 516 488 356  
pokoj sester 516 488 354  
recepce vodoléčby 516 488 355  
Oddělení radiodiagnostiky (RDG) - rentgen
primář 516 488 180 
frankova@nemobk.cz
 
MUDr. Jíra Igor
vedoucí laborant 516 488 183 Srba Jaroslav
evidence - příjem pacientů 516 488 185  
RDG - lékaři 516 488 181  
hlavní snímkovna 516 488 182  
malá snímkovna 516 488 184  
mammografie, kolonoskopie 516 488 186  
skiaskopie, angio, tomografie 516 488 187  
SONO - ultrazvuk 516 488 188  
CT 516 488 189  
mammografie 516 488 186  
Oddělení klinické biochemie -(OKB) - laboratoře
vedoucí 516 488 170 
tichy@nemobk.cz 
Ing. Tichý Alois
vedoucí laborant 516 488 173  
evidence žádanek 516 488 176  
služebna, laboratoř 516 488 175  
laboratoř hematologická 516 488 177  
Zdravotnická záchranná služba okresu Blansko     516 527 811,  516 155
ředitel 516 527 820  
sekretariát 516 527 821  
ekonomický útvar PAM 516 527 824 
hlavní  sestra  516 527 823  
spojovatelka 516 527 811  
telefax (fax) 516 527 818  
lékař rychlé lékařské pomoci 516 527 830  
dispečink záchranné služby 516 527 801
516 527 800
516 527 888
516 527 806
 
Pohotovost - LSPP 516 827 870 
 
Zubní pohotovost dle rozpisu v tisku -Monitor  
Pediatrická pohotovost 516 527 872  soboty,  neděle
Ředitelství
ředitel nemocnice 516 488 100, 516 488 107 
  
MUDr. Rybářová Ilona
odborný ředitel 516 488 220
ningerova@nemobk.cz
 
MUDr. Kibiš Jaroslav
hlavní sestra 516 488 103 
senkyrova@nemobk.cz
 
Bc. Šenkýřová Jana
ekonom 516 488 119 Ing. Baslík Jan
sekretariát ředitele nemocnice 516 488 101  
správce počítačové sítě 516 488 105 Sedláček Igor
hygienik 516 488 103 MUDr.Bartošová Jana
vedoucí technické kanceláře 516 488 124 Kakáč Miroslav
technická kancelář 516 488 125  
Právní útvar
vedoucí 516 488 108   
referent 516 488 109  
Ekonomický útvar
samostatný referent 516 488 112  
operativní evidence 516 488 113  Musilová Hana
účetní 516 488 114  Peslarová Jarmila
PAM 516 488 115 516 488 116  
odbory 516 488 158 Cafourková Marie
Provozní a technický útvar
správce 516 488 120 
dvorak@nemobk.cz
 
Ing. Dvořák Jindřich
účetní 516 488 121 Kouřilová Dana
pokladna, přijímací kancelář 516 488 159 Poňuchálková Marie
technická kancelář 516 488 123 Alexandr Bohuslav
údržba
skupinář 516 488 125 Lukáč Milan
 Ostatní čísla
telefonní ústředna 516 488 111  
     
agenda zdravotních pojišťoven 516 488 117 
cervena@nemobk.cz
 
Ing.Červená Yvonna
úklid 516 488 484  
     
stravovací provoz 516 488 140 Smíšková Zdeňka
Zdravotní doprava Krejčí
kancelář 516 488 882  
Prodejna ortopedických pomůcek 516 419 559 ve dvoře nemocnice
     

zpět