Rakovina a deprese (12/08/2001) 

Smutek je normální reakcí spojenou se strachem, úzkostí a nejistotou provázející diagnózu nádorového onemocnění, na rozdíl od klinické deprese, která představuje závažnou psychiatrickou komplikaci pro mnoho pacientů a jen zvyšuje jejich utrpení. Tato deprese je u pacientů z mnoha důvodů často nepoznaná.
Jednou z příčin je to, že velké množství lékařů není podrobně obeznámeno s příznaky klinické deprese. „Některé somatické známky deprese kromě toho imitují obtíže způsobené samotným nádorovým onemocněním,“ říká Dr.Chochinov z psychiatrické kliniky v Manitobě. Lékaři by rozhodně neměli jakékoli příznaky zlehčovat nebo přehlížet, i když „pacienti s rakovinou jsou pochopitelně deprimováni.“ 
Dr.Chochinov upozorňuje, že pokud má pacient dvě nebo více epizod deprese v osobní anamnéze, riziko další epizody se signifikantně zvyšuje. Pacienti, kteří měli klinickou depresi v dětství, nebo pacienti, kteří měli třetí ataku deprese ve vyšším věku, mají také zvýšené riziko relapsu. 
Důležitým rizikovým faktorem pro vznik deprese je nedostatečně zaléčená bolest. Některé studie zabývající se touto problematikou prokázaly vztah mezi dlouhotrvající bolestí a depresemi či dalšími psychiatrickými problémy. Dalším faktorem zvyšujícím riziko vzniku deprese jsou užívané léky, zejména kortikosteroidy, interferon, interleukin 2, metyldopa, reserpin, barbituráty a propanolol. 
V léčbě klinické deprese se zatím nejlépe osvědčila kombinace psychoterapie s farmakoterapií, z níž jsou pro pacienty s nádorem preferovány SSRI. Samotná medikace antidepresivy bez dalších opatření (terapeutický rozhovor, úprava dosavadní protinádorové léčby) má mizivý význam. „Efektivní prevence a léčba deprese u těchto pacientů významně zvyšuje kvalitu jejich života,“ dodává Dr.Chochinov.(pat) 
www.mediclub.cz  

zpět