HISTORIE NEMOCNICE BLANSKO

Období nemocnice v létech 1999-2004

 

Almanach - 20 let polikliniky v Blansku
I. MUDr. Bedřich Kala
II. Obvodní zdravotnické služby

III. Dětské oddělení

IV. Stomatologie
V. Gynekologie

VI. Chirurgie

VII. Ortopedická ambulance

VIII. Interní ambulance
IX. Oddělení tbc a respiračních nemocí

X. Tělovýchovné lékařství
XI. Dorostové lékařství

XII. Kožní ambulance

XIII. Oční oddělení
XIV. ORL ambulance
XV. Psychiatrie
XVI. Neurologie
XVII. Posudkové oddělení
XVIII. Radiodiagnostika

XIX. Nukleární medicína

XX. Léčebná rehabilitace, fyziatrie
XXI. Oddělení klinické biochemie

XXII. Péče o nemocné s ohrožením života

XXIII, poliklinika k.p. Adast

XXIV. Hospodářsko-technická služba

XXV. Lékárenská služba

XXVI. Interní lůžkové oddělení

XXVII. Lůžkové oddělení TRN
XXVIII. Kožní lůžkové oddělení

XXIX. neurologické lůžkové oddělení
 
Almanach - 10 let polikliniky Blansko
II. úvodem
III. Interní oddělení
IV. Deset let práce chirurgického oddělení
V. Rozvoj ortopedické ambulance

VI. Dětské oddělení
VII. Obvodní lékaři
VIII. Gynekologické oddělení
IX. UNK ušní, nosní a krční ambulance
X. Psychiatrické oddělení
XI. Oddělení tuberkulosy ...
XII. Kožní oddělení
XIII. Deset let rozvoje péče o dorost
XIV. Zubní oddělení
XV. Neurologické oddělení
XVI. Oddělení tělovýchovného lékařství
XVII. Oddělení nukleární mediciny
XVIII. Oční ambulance polikliniky
XIX. Příspěvek rtg oddělení ...
XX.  Oddělení rehabilitace

XXI. Oddělení vodoléčby
XXII. Desetileté výročí lékárny ...
XXIII. Rozvoj laboratorních služeb
XXIV. Dopravní služba zdravotní 
XXV. Střední a nižší odborní pracovníci
XXVI. Posudkově odděleni OÚNZ
XXVII. Zdravotní výchova
XXVIII. Centrální evidence
XXIX. Závodní výbor ROH
XXX. Vedení polikliniky
XXXI. ZO SČSP a SSM
XXXII. 10 let polikliniky 
 
Vznik blanenské nemocnice v r. 1894
Blanenský lékárník Josef Čech