Ambulantní lékaři chystají žalobu

Hospodářské noviny 14.1.2003
Ambulantní lékaři chtějí ještě v tomto čtvrtletí žalovat Ministerstvo zdravotnictví, že porušuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Lékařům především vadí, že ministerstvo přikazuje zdravotním pojišťovnám, aby proplácely ve prospěch nemocnic veškeré finanční prostředky, které se vyberou nad rámec schválených pojistných plánů. "Znevýhodňuje to ostatní zdravotní zařízení, především ambulantní lékaře," uvedl prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek.

 

Soukromí lékaři chystají žalobu na stát

 Lidové noviny 14.1.2003
PRAHA - Soukromí lékaři, především stomatologové a ambulantní specialisté, už mají dost způsobu, jakým ministerstvo zdravotnictví pod vládou ČSSD zvýhodňuje lůžková zařízení. Poté, co vešla v platnost nová vyhláška o úhradách zdravotní péče, se rozhodli dát věc k soudu. Poukazují na to, že ministerstvo postupuje vůči soukromým ordinacím diskriminačně ve výpočtech úhrad, v přerozdělování peněz ze zdravotního pojištění a v neposlední řadě i v termínech, kdy jsou tyto částky vypláceny. "Už potřetí za sebou se stalo, že nemocnice zablokovaly dohodovací řízení s pojišťovnami o cenách a ministerstvo pak rozhodlo v jejich prospěch," řekl prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek. Soukromé lékaře rozhořčila nová vyhláška i proto, že opět nařizuje veškeré peníze vybrané pojišťovnami navíc proti plánu rozdělit pouze do lůžkových zařízení. "Za poslední rok šlo o více než jednu miliardu korun, kterou stát v rozporu se zákonem rozdělil pouze mezi nemocnice," řekl Pekárek. Preferování nemocnic, se kterým ministerstvo začalo za Bohumila Fišera a které pokračuje i za Marie Součkové, má podle Pekárka za následek mj. prodlužování lhůt splatnosti částek vyplácených největším správcem pojistného, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Tady vidí soukromí lékaři další nespravedlnost podporovanou státem: zatímco nová vyhláška v rozporu s platnými zákony posunula lhůty splatnosti záloh nemocnicím o dvacet dnů dopředu (už na pátý den následujícího měsíce, záloha přitom činí 108 procent měsíční částky), soukromníkům chodí peníze za vykázanou práci stále později. "Například za listopad jsme měli dostat od VZP zaplaceno nejpozději do 25. prosince, ale peníze nepřišly dodnes. A to nikoho nezajímá," konstatoval viceprezident komory Pavel Chrz. Tato situace začíná mnoho ordinací existenčně ohrožovat, protože se dostávají do druhotné platební neschopnosti. Rovnosti před zákonem se chtějí soukromí lékaři dobrat soudně. "Předpokládám, že žaloba bude hotová do konce tohoto čtvrtletí," uvedl Pekárek. Podle právníka Sdružení praktických lékařů Jakuba Uhera ale nebude snadné domoci se práva. Vyhláška má totiž vždy jen půlroční platnost. A i když Ústavní soud zjistí, že byla sepsána v rozporu se zákony, ministerstvo se tomuto nálezu při tvorbě nové nemusí podřídit.


zpět