Nejdražší voda na Moravě....

Blansko:

rok 2013 celkem 86,14Kč (vodné 43,47 stočné 42,67 tj. +5,8%)

rok 2012 celkem 81,41Kč(vodné 40,12 stočné 41,29)

Avšak:


Komplikací je "skryté zdražení"

Srovnání však zkresluje fakt, že některé vodárenské společnosti zavedly dvousložkovou cenu vody, kterou ministerstvo zemědělství označuje za "skryté zdražení."

Dvousložková cena totiž zahrnuje pevnou a pohyblivou složku ceny. Pohyblivá složka je ta, kterou spotřebitel zaplatí za spotřebovanou pitnou vodu (vodné) nebo za objem splašků a dešťové vody, které vypustí do kanalizace (stočné). Pevná složka je pak paušální poplatek, který vodárenské společnosti účtují spotřebitelům rozčleněným pro ten účel do kategorií podle jejich roční spotřeby. Čím vyšší roční spotřeba, tím vyšší pevnou složku ceny spotřebitel platí. grafika

                                                       zpět