Protest lékařů proti devastaci zdravotnictví v zemi:
 

1. 3. 2013 - Den zdraví lékařů

Česká lékařská komora vyhlašuje pátek 1. 3. 2013
za „Den zdraví lékařů“ a vyzývá všechny lékaře v České republice, aby podle vlastního uvážení tento den buď absolvovali preventivní lékařské prohlídky případně další potřebná vyšetření u svých kolegů, anebo aby v zájmu svého
zdraví odpočívali prostřednictvím čerpání dovolené na zotavenou nebo náhradního volna.

Cílem protestu není poškodit pacienty, ale prokázat jednotu lékařského stavu takovým způsobem, aby si toho veřejnost
všimla. Lékaři nebudou objednávat na tento den pacientky na plánované zákroky a vyšetření. Provoz zdravotnických zařízení bude omezen. Soukromí lékaři ambulantní
specialisté, které by uzavření praxí ekonomicky poškodilo, mohou získat potřebná unikátní rodná čísla vyšetřováním svých kolegů. Tímto způsobem si můžeme navzájem pomoci.

Zachraňme naše zdravotnictví
Česká lékařská komora vyhlásila protestní kampaň
za zachování dostupnosti kvalitní zdravotní péče, která je nyní ohrožena neodpovědnými kroky vlády a ministerstva zdravotnictví.

Co chceme prosadit
1. Udržení dostupnosti kvalitní a bezpečné  zdravotní péče
2. Zachování autonomie lékaře v rozhodování o odborných otázkách poskytování lékařské péče jako základního
předpokladu bezpečnosti pacientů
3. Okamžitou novelizaci úhradové vyhlášky a  seznamu zdravotních výkonů
4. Získat peníze pro zdravotnictví, aby byla zajištěna jeho ekonomická stabilita
5. Udržet platy lékařů v nemocnicích
6. Zabránit přijetí rizikových zákonů (o  universitních nemocnicích, o zdravotních pojišťovnách…) a dalších nevratných změn
7. Zachovat lékařské povolání jako povolání svobodné

Vážené kolegyně a kolegové,
Věřím, že se do protestů zapojíte a že se budeme  bránit společně a to nejenom my lékaři soukromí i zaměstnanci,
specialisté i praktici, ale především společně se svými pacienty jako občané. Věnujte, prosím, zvýšenou
pozornost komunikaci se svými pacienty. Na webových stránkách ČLK i v únorovém časopise Tempus naleznete plakát k označení své ordinace v rámci Dne zdraví lékařů i argumenty pro své pacienty.

Pacienti nejsou našimi nepřáteli!
 

Text petice a petiční arch
Informace

                                                       zpět