Petice běží dál !

Petice - její první část - zatím s 1500 podpisy, byla 17.12.2012 předána na radnici. 18.12.2012 na radě Blanska, tato byla vzata na vědomí, ale současně potvrzeno rozhodnutí rady nezměnit stanovisko k výpovědi.

Celá situace je dosti kuriosní, protože členové rady Blanska, byli zvoleni po cca 2500 hlasy při volbách a 1500 hlasů občanů je nyní již nezajímají.

Pro neustálý neobyčejný zájem o petici mezi občany, petice běží dál a její druhá část bude opět předána po shromáždění na radnici.

                                                      zpět