Úrazy ovlivňují předčasná úmrtí

 

 PRAHA (jšd) - Každý rok v ČR v důsledku úrazu umírá kolem pěti tisíc lidí a přibližně 150 tisíc lidí je vzhledem k úrazu hospitalizováno. To opětovaně vedlo ministerstvo zdravotnictví k vyhlášení Národních dnů bez úrazů od 1.-14. června 2002.

"Úrazy nejen zvyšují počet předčasných úmrtí, ale stojí společnost velké finanční prostředky. Přitom jsou rizikové faktory úrazu do značné míry známé a ovlivnitelné. To nás vedlo k tomu, že jsme už v roce 2000 poprvé z iniciativy ministerstva zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace vyhlásili Národní den bez úrazu, který jsme opakovali v roce 2001, kdy jsme se zaměřovali na ohrožování dětí dopravními úrazy a na skupinu seniorů a jejich úrazy v domácnosti. V letošním roce se zaměříme na úrazy, které jsou spojené s pobytem dětí ve vodě a na prevenci úrazů při cyklistice," řekla novinářům vedoucí odboru zdravotní péče MUDr. Alena Šteflová. "Úrazy a jejich následky jsou velkým problémem nejenom z hlediska zdravotního, ale i sociálního a ekonomického. Mezi příčinami úmrtí v ČR jsou úrazy v celkové populaci na třetím místě, u dětí a dospělých do věku 45 let dokonce na prvním místě. To znamená, že denně zemře v důsledku úrazu 22 lidí," řekl novinářům vedoucí Centra epidemiologie a prevence úrazů II. LF UK MUDr. Michal Grivna. Zlepšování zdraví obyvatel měst je jednou z priorit 31 radnic sdružených v Národní síti Zdravých měst ČR.

"Prevence úrazů je jedním z klíčových programů, které k podpoře zdraví směřují. Cesty k omezování rizik úrazů jsou různé, od výzkumů zaměřujících se na zjištění příčin úrazů až po programy zaměřené na všechny věkové kategorie," řekl Haló novinám zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Petr Švec. Připomenul, že sdružená města oslovují své obyvatele i v rámci kampaně Národní dny bez úrazů, letos především na prevenci úrazů dětí, chodců i cyklistů.
Haló noviny  30.5.2002

                                                        zpět