Z projevu starosty Ing.M.Kaly na veřejné schůzi občanů Blanska dne 3.12.2001 

V Nemocnici Blansko je zvláštní situace, že město Blansko je zřizovatelem, nicméně majetek této nemocnice je doposud v rukou státu. Již jsme informovali prostřednictvím medií, že na základě usnesení Vlády České republiky se uvolnil převod majetku Nemocnice Blansko na naše město. V současné době  s ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví jednáme o podmínkách tohoto bezúplatného převodu a předpokládáme, že by k němu mělo dojít  někdy v průběhu prvního, maximálně druhého čtvrtletí příštího roku.
  Nemocnice Blansko se řídí svou koncepcí, které má takové tři základní části. Je to část komunální, urgentní a specialisovaná. V roce 2001 došlo v oblasti komunální na interním oddělení  k obnově monitorovacích přístrojů a to nákladem 3,5mil. korun. Nejdůležitější událostí tohoto roku ale  byla realizace pracoviště počítačového tomografu na oddělení RDG, který byl zprovozněn dne 31.srpna a to nákladem 17 mil. korun. Tím byl významně přístrojově posílen blok urgentní medicíny. Zároveň tento akt po předcházející realizaci lůžkového rehabilitačního oddělení  v únoru tohoto roku  -náklady na to byly 9 mil.korun- znamenal další obrovský posun ve specializované části směřující k vytvoření neurologického centra a to dokončením první etapy. 
  Nemocnice se v současné době zabývá několika variantami dispozičních řešení v souvislosti s naplňováním zbývajících úkolů   plnění koncepce vybudování neurologického centra zvláště v oblasti léčby cévních mozkových příhod. Je to komplexní rekonstrukce ambulantní rehabilitace. Dále několik let požadované rekonstrukce oddělení hemodialýzy a požadavků na provoz ambulancí vlastní organizace – neurologie, nefrologie, hematologie, alergologie a další, jež buď nemají potřebné prostory nebo jsou tyto naprosto nevyhovující. Konečná varianta by ale v žádném případě neměla mít vliv na ostatní nájemce, to znamená na privátní lékaře. V současné době je v Blansku zajištěna akutní zdravotní péče, nemocnice je po stránce právní stabilisována, po stránce odborné i ekonomické je v podstatě stabilisována. Dokladem toho je i uzavřený smluvní vztah se všemi rozhodujícími zdravotními pojišťovnami v současném objemu poskytované zdravotní péče na období pět let a kladné hospodaření nemocnice při zajištění nemalých investic a podstatném zvýšení mezd zaměstnanců  a to i za předcházející období, kdy tomu tak nebylo.

zpět