Ministerstvo školství a jeho právníci vydalo metodický pokyn, ve kterém se jednoznačně říká: "Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce, nikoli lékař."
Škola může (ale nemusí) potvrzení od lékaře vyžadovat tehdy, když, nemoc přesáhne tři dny.
Zkráceno-   MF Dnes 6.3.2002

                                                       zpět