Nezbývá než doufat

Na článek “Vláda o nemocnici nejednala”, který jsme zveřejnili v minulém Monitoru, reagovala na páteční tiskové konferenci u přednosty okresního úřadu vedoucí referátu zdravotnictví OÚ Blansko MUDr. Drahoslava Královcová podrobnou informací o této kauze, datující se od roku 1992.      

  V té době byly předloženy privatizační projekty,   mezi kterými byl i návrh na bezúplatný převod   nemocnice na město Blansko. Žádný z projektů však nebyl realizován. Tento stav trval až do roku   1996, kdy vláda ČR usnesením č. 372 zamítla privatizaci lůžkových oddělení zdravotnických zařízení uvedených v příloze svého usnesení a to včetně   jejich ambulantních částí. Mezi vyjmenovanými byla     i Nemocnice Blansko, která měla a má dodnes tu zvláštnost, že nemovitý a část movitého majetku   nemocnice je vlastnictvím státu, nemocnice má ten       to majetek ve výpůjčce, přičemž její provoz zajišťuje nestátní zdravotnické zařízení zřizované městem   Blansko.

  Až v roce 1999 vydává vláda usnesení č. 411, kterým stanovuje další postup privatizace zdravotnických zařízení a ruší všechna dosud nerealizovaná rozhodnutí o privatizaci.   Nemocnici Blansko vláda zařazuje mezi ta zdravotnická zařízení, která se vyjímají   z privatizace. Aby všem změnám nebyl konec, vydává stejná vláda v dubnu 2001   další usnesení č. 367, kterým ukládá ministru financí zrušit všechna dosud nerealizovaná rozhodnutí o privatizaci zdravotnických zařízení vydaná ministerstvem financí a pokračovat v privatizaci zdravotnických zařízení, která nejsou uvedena v příloze usnesení. Nemocnice Blansko v příloze uvedena není, takže je možné ji privatizovat.

  Vše tedy začíná od stavu z roku 1992 znovu. V březnu 2002 obdržel Okresní úřad v Blansku od Ministerstva financí ČR metodický pokyn pro zpracování privatizačního projektu. Obratem proběhla pracovní schůzka na ministerstvu financí, na základě které byl zadán úkol na zpracování zakladatelského privatizačního projektu, jehož zpracovatelem je město Blansko ve spolupráci s nemocnicí. Předkladatelem privatizačního projektu je Okresní úřad Blansko, který doporučuje realizaci bezúplatného převodu na město Blansko.

  Doufejme tedy, že po řadě termínovaných slibů, které jsme vyslechli od ministra zdravotnictví Fišera, poslance Škromacha a řady dalších, bude již konečně vztah mezi státem, městem a nemocnicí, jaký nemá v České republice obdobu, převodem na Město Blansko vyřešen.
monitor@monitor-bk.cz  31.5.2002                                 - Šr -

                                                        zpět