Nemoci vlasů

Provoz první poradenská ambulance, zaměřená na nemoci vlasů a vlasové
pokožky - Centrum  „Zdravé vlasy". Zařízení by podle MUDr. Michaely
Orlíčkové mělo sloužit i k získáni databáze nejčastějších vlasových
chorob v české populaci a prostřednictvím vlastních webových stránek
edukovat širokou veřejnost http://www.doktorvlas.cz. Z diagnosticko-
terapeutického hlediska by se mělo jednat o superkonsiliární pracoviště,
rozhodně se tedy nejedná o primární péči.

                                                       zpět