Zájem o nemocnici roste

      Podle intenzity, s jakou se začala k boji o pronájem blanenské nemocnice houfovat hejna dravců jsem usoudil, že převod tohoto zdravotnického zařízení, o který město Blansko již několik let usiluje, je takřka na spadnutí. Metody jsou různé. Rozhodovat o případném pronájmu je oprávněna Rada města. To je sedm z pětadvaceti zastupitelů. Přitom stačí hlas čtyř z nich a o převodu nemocnice na jednoho ze zájemců může být rozhodnuto.

      Někteří spoléhají, že ty čtyři hlasy se jim podaří získat (čím?), ti agresivnější dávají najevo, že jejich vliv sahá tak vysoko, že když nájem nemocnice na dvacet let a potom přednostní odkoupení nezískají, mohou se odvděčit její likvidací a to, že si páni radní rozmyslí. Další možností je, že město nemocnici nepronajme a bude ji, stejně jako Technické služby a Služby města s.r.o., provozovat samo. To by bylo, vzhledem k tomu co představitelé Blanska stále prohlašovali, jedinou šancí, aby si město mohlo zachovat možnost řídit a ovlivňovat její provoz.

Abych získal důvěryhodnější informace, požádal jsem o rozhovor starostu Ing. Miloslava Kalu. Prohlásil, že i když stále ještě žádný konkrétní termín nebyl oznámen, domnívá se rovněž, že by k převodu nemocnice na město mělo dojít v brzké době. O tom, zda ji bude město spravovat stejným způsobem jako doposud nebo ji pronajme, nebylo zatím jednáno ani rozhodnuto. Dle jeho názoru bude o budoucnosti nemocnice, pokud bude na město převedena, jednat až nové zastupitelstvo, které bude zvoleno v listopadových komunálních volbách. Jak mi sdělil, není to proto, že by se stávající Rada města rozhodování chtěla vyhnout, ale proto, že tak závažné rozhodnutí potřebuje svůj čas a případný pronájem i řádné výběrové řízení. Mnoho jsem se tedy o budoucnosti nemocnice nedověděl. Nakonec to zřejmě vyřeší nová ministryně zdravotnictví, paní Marie Součková, která se minulý týden dala slyšet tím, že v nejbližší době nechce pokračovat v privatizaci státních zdravotnických zařízení. Prohlásila, že nehodlá do rukou nestátních orgánů předat nejen Nemocnici na Homolce, ale ani další nemocnice. Asi dobře ví, proč tak činí. Nevím jak koho, ale mně to uklidnilo.           
 

Monitor 2.8.2002   –šr-  
monitor@monitor-bk.cz

    zpět