Blanenská nemocnice se modernizuje

Slavnostní příležitosti, které se ve středu 10. července zúčastnil ředitel Krajského úřadu Ing. Bc. Jiří Crha, přednosta Okresního úřadu Ing. Lubomír Toufar a další hosté, bylo otevření rekonstruovaného oddělení hemodialýzy blanenské nemocnice. Stávající prostory, jak informovala vedoucí lékařka oddělení MUDr. Jindřiška Brabcová, i přes modernizaci, která proběhla před pár roky, již neodpovídaly řadě technických i estetických parametrů moderní medicíny. Rekonstrukce, kterou projekčně zpracoval Ing. arch. Jaroslav Vaněk a provedla v nemocnici již předešlými rekonstrukcemi osvědčená stavební firma DAS Blansko, probíhala ve stížených podmínkách za plného provozu oddělení dialýzy. I přes tyto potíže bylo za pouhé tři měsíce vybudováno v blanenské nemocnici další moderní pracoviště špičkové úrovně, které bude na vysoké odborné i technické úrovni sloužit pacientům nejen z Blanska, ale i z regionu boskovické nemocnice.

Zajímavostí je, že se tak stalo zásluhou ředitele Ing. Ivana Kozáka, který ještě v únoru loňského roku rekonstrukci tohoto oddělení považoval za nereálnou a zřizovateli Nemocnice Blansko, jímž je Město Blansko, doporučoval, aby oddělení dialýzy bylo se souhlasem Rady města z nemocnice vyčleněno a pronajato soukromé firmě. Návrh naštěstí neprošel a díky tomu se stávající oddělení hemodialýzy mohlo nákladem 7,5 miliónu korun přebudovat do dnešní podoby. Po vybudování iktové jednotky je to další specializované pracoviště, které posunuje blanenskou nemocnici mezi specializovaná zdravotnická zařízení s vysokou technickou i odbornou úrovní.

Monitor 2.8.2002   –šr-  
monitor@monitor-bk.cz

  zpět