Setkání s ministrem prof. MUDr. B. Fišerem v Nemocnici Blansko (NB)

30.5.2002 se uskutečnilo neformální setkání s ministrem v jídelně nemocnice

z  průběhu:

profesor MUDr. Bohumil. Fišer:

·         zdravotnictví za vlády ČSSD nezrušilo malé nemocnice, zdravotnictví se nezhroutilo, nebyly nastoleny doplatky pro pacienty, což vyplývalo z programu strany

·         byla započata správná cesta zvyšování platů zdravotnických pracovníků a všech pracovníků ve zdravotnictví, abychom se přiblížili k úrovni EU

·         po volbách můj nástupce bude asi postupovat v dosavadní zdravotní politice ČSSD

·         stran formy privatizace NB jsem zásadně proti obchodní společnosti, jsem pro příspěvkovou společnost nebo event. pro formu obecně prospěšné společnosti

·         stát nemůže očekávat, že mu nemocnice budou vydělávat, je dobře, když provozovatel zaplatí odpisy

·         privatizace NB je upravena usnesením vlády, jehož změna při účasti na vládě ČSSD po volbách je nepravděpodobná 

·         děkuji za pozvání a myslím si, že perspektiva zde do budoucna je a myslím si, že je to tak dobře


  starosta města Blanska Ing.M. Kala

·         včera na MF proběhlo další jednání o převodu NB na město, materiály na převod jsou v zásadě zkompletovány

·         příští týden má zasedat privatizační komise, která posoudí ještě některé záležitosti a je předpoklad, že  nejpozději, s ukončením činnosti OÚ bude tento převod realizován

·         celkově k činnosti NB nezaznamenáváme na radnici žádné připomínky, žádné stížnosti,  což je určitě dobře

·         převod NB na město je jen technická záležitost, lze předpokládat vzhledem z rozsáhlému majetku NB v prvních letech po převodu účetní ztrátu

·         převod NB na město znormální vztahy a vyřeší celou řadu současných konfliktů

Foto
              

                                                        zpět