POHOTOVOSTI a jejich úhrady

Sokolovská VOSS se chová velmi arogantně VOSS Sokolov se chová monopolně v prostředí, kde na rozdíl od mnoha jiných obcí sokolovského okresu, které jsou nuceny jeho služby využívat nemajíc jinou možnost, toto monopolní postavení ztratil a je snadno nahraditelný jinou společností. O aroganci vedení VOSS jsem se přesvědčil na základě výhružného dopisu o odpojení vody (pan starosta tento dopis zmiňoval), takto se seriozní společnost ke svým zákazníkům prostě chovat nesmí! A nemám důvod se domnívat, že se k městu chová jinak, než ke mně. Lze se podívat na výsledky voleb v Chodově. Domnívám se, že voliči dali panu Horovi více než dostatečný mandát k tomu, aby hájil jejich zájmy před takovými společnostmi, jako je VOSS nebo Marservis.    Petr Hasman, Chodov

Lékaři cenu pohotovosti nemohou snížit
Dne 10. prosince 2002 se na zámku Mostov konalo zasedání Krajské rady okresních sdružení České lékařské komory Karlovarského kraje (OS Karlovy Vary, Sokolov a Cheb) za účasti zástupců Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Účastníci tohoto setkání se jednomyslně dohodli na následujících stanoviscích:
1) Krajská rada Okresních sdružení ČLK Karlovarského kraje plně podporuje požadavky zástupců SPL a SPLDD v jednotlivých městech okresů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Jedná se požadavky týkající se podmínek zajištění výkonu služeb LSPP od 1.1.2003.
2) Účastníci jednání se shodli na nepodkročitelné hranici ceny lékařské práce při výkonu LSPP ve fakturační výši 300,-Kč/hodinu ve všední den 500,-Kč/hodinu v sobotu, neděli a ve svátek. Znovu zdůrazňujeme, že se jedná o hrubý příjem a že se jedná o výkon léčebné péče nad rámec obvyklé pracovní doby.
3) Účastnící dále zdůrazňují nutnost sjednání stejných smluvních i finančních podmínek pro všechny lékaře zapojené do LSPP v Karlovarském kraji.
4) Účastníci zdůrazňují, že organizaci LSPP je zákonem pověřen Krajský úřad Karlovy Vary. Považujeme za nepřípustné přenášení této zodpovědnosti na jednotlivé nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je Krajský úřad.
5) Shromáždění vyslovilo politování, že jednání o LSPP byla předčasně a jednostranně ukončena ze strany Krajského úřadu Karlovy Vary, který dosud nereagoval na dopis zástupkyně SPL MUDr. Švandrlíkové ze dne 12. 11. 2002.
6) Považujeme za nezbytné, aby jednání byla v celém kraji vedena jednotně, za společné účasti zástupců všech tří regionů kraje. 7) Shromáždění zúčastněných okresních sdružení ČLK Karlovarského kraje konstatuje, že za situace, kdy praktičtí lékaři jsou ochotni nadále poskytovat LSPP, by přenášení této činnosti na lůžková oddělení nemocnic vedlo k ohrožení kvality lékařské péče.
8) Ostře odmítáme výroky o nemravném chování lékařů a o přemrštěných cenách. Jiří Kaplan, Jindřich Heinek, Ivan Kundrát, Lukáš Korbel, Luboš Vaněk, Kateřina Škulavíková, Jindřich Siuda, Jiří Malý, Pavel Štál, Marie Nováková, Vladimír Mach, Ilja Horník, Zbyněk Cícha, Vlastimil Novotný, Josef Fajfr, Dagmar Tůmová, Jiří Hana, Miroslav Rous, Pavel Vajsejtl
  Mladá fronta Dnes Datum vydání: 20.12.2002

  

Lékaři chtějí až pětistovku za hodinu

 OLOMOUC (ova) - Kvůli nestoudným požadavkům některých praktických lékařů nyní hrozí, že od začátku příštího roku nebude v dostatečné míře v některých částech Olomouckého kraje zajištěna lékařská služba první pomoci.
 "Olomoucký kraj se začal problematikou lékařské služby první pomoci zabývat již v září letošního roku, a to i přes skutečnost, že ze zákona pro kraje tato povinnost neplyne. Lékařská veřejnost a obce byly informovány o rozsahu a podmínkách, se kterými lékaři souhlasili," konstatoval tiskový mluvčí Olomouckého kraje Mgr.
 Tomáš Kocych s tím, že podle této dohody měli lékaři dostávat za hodinu služby na pohotovosti 160 korun ve všední den, o víkendech 180 korun a 220 korun ve svátky. Od poloviny listopadu však začala část lékařů tuto dohodu zpochybňovat a přišla s novými mzdovými požadavky. Ty činí 250 korun za hodinu služby na pohotovosti ve všední dny, 300 korun o víkendech a 500 korun o svátcích.
 "To je však pro Olomoucký kraj nepřípustné, protože zvýšení sumy by šlo na úkor zaměstnanců nemocnic, odborných léčebných ústavů a zdravotnické záchranné služby, kteří si při výkonu pohotovostní služby vydělají zhruba polovinu navržené částky," zdůraznil Mgr. Kocych. Pokud budou lékaři na svých nesmyslných požadavcích i nadále trvat, bude podle vyjádření krajských radních na území Olomouckého kraje zajištěna lékařská služba první pomoci nerovnoměrně a například v okrese Olomouc a v části přerovského okresu by byla jediná ordinace. Hejtman Olomouckého kraje Jan Březina již novinářům sdělil, že v lednovém vydání krajského měsíčníku hodlá vedení kraje zveřejnit seznam 135 lékařů, kteří od původní dohody ustoupili a požadují za hodiny služby na pohotovosti až 500 korun. "V jejich argumentech zaznělo i to, že stejná částka se platí i ve špičkových autoservisech," konstatoval hejtman Březina. Haló noviny Datum vydání: 21.12.2002

                           zpět