Helikoptéry zdravotníků se k nám vrátí

Tisková konference Nemocnice Blansko se konala víceméně v režii ředitelky Zdravotnické záchranné  služby  okresu  Blansko  MUDr.  Ilony  Rybářové.  Ta  seznámila  přítomné se stavem příprav na vybudování přistávací plochy pro helikoptéry nejen letecké záchranné služby, ale pro potřeby všech složek integrovaného záchranného systému Blanenska. Jak jsme již informovali, přislíbil při své loňské  návštěvě Blanska dne 11. října podporu výstavbě tohoto zařízeni ministr obrany Ing.Jaroslav Tvrdík (ČSSD). Donedávna používané plochy neodpovídaly zákonným ustanovením pro bezpečnost leteckého provozu ani v denní době.

Heliport bude vybudován v těsné blízkosti kuchyňského bloku nemocnice. Bude vybaven veškerým zařízením pro přistávání i v nočních hodinách. Projekt je již zpracován a jeho realizace bude stát přibližně 3,2 miliónu korun. Toto velmi důležité zařízení by mělo být vybudováno a předáno do užívání již letos v červenci. Tím bude umožněno v případě naléhavé zdravotnické příhody neprodlené přepravit pacienta na specializované zdravotnické zařízení mimo Blansko. Jak MUDr. Rybářová informovala, je Blanensko, zejména v oblasti složité terénní přístupnosti Moravského krasu, místem častých úrazů, kde je možnost první pomoci značné ztížená, ne-li nemožná. Navíc bude možné pacienty po složité operaci převážet bezpečně na specializovanou jednotku intenzivní péče blanenské neurologie. Pacienti z Blanenska tím získají i výhodu snadnějšího styku s rodinou. Heliport bude umožněno používat i pro přepravu pacientů boskovické nemocnice, která sice heliport má, ale není vybaven pro noční provoz.

Ve druhé části tiskovky přečetl ředitel Nemocnice Blansko Ing. Ivan Kozák svoji informaci o činnosti a ekonomice nemocnice v loňském roce a cílech pro rok 2002. Jak uvedl, hospodářský výsledek nemocnice byl ovlivněn změnou struktury poskytované zdravotní péče a to jak po stránce pozitivní, především v souvislosti se zvýšením úhrad od zdravotních pojišťoven, tak po stránce negativní, vzhledem ke zvýšeni osobních nákladů a nutných investic.

Ze zprávy vyplývá, že průměrný plat lékaře v roce 2001 byl 27 355,44 Kč, středné zdravotnického personálu 14 325,23 Kč. Zajímavé by však bylo i srovnání průměrného hodinového platu, dle názorů mnohých, preferovaných  brněnských  lékařů  chirurgické pohotovosti a lékařů na ostatních odděleních a závažnosti případných stížností, či pochybení, o nichž nebyla žádná zmínka, i když zřejmě existují.

Z vládního usneseni vyplývá pro blanenskou nemocnici navýšit v roce 2002 mzdy v celkové výši o cca 17 miliónů korun. Vedení nemocnice však zatím nemá jasné, jak tyto finanční prostředky zajistit, aniž by bylo nuceno omezit realizaci plánovaných investic.  To  ovšem pouze za předpokladu, že  nebude  narušena kvalita zdravotnické péče. Pro rok 2002 je připravena rekonstrukce oddělení dialýzy v hodnotě asi 7 milionů Kč a již publikované vybudováni vodoléčby, na kterou byla přidělena státní dotace 13 miliónů korun.

Dle informace poslance Ing. Zdeňka Škromacha (ČSSD), který se sešel s novináři o tři dny později, by již převod nemocnice na město Blansko neměl být vzdálenou realitou. Doufejme, že jeho optimismus není předčasný. Otázkou však zůstává, zda to bude v budoucnu nejen pro nemocnici, ale i pro město ekonomicky únosné. Bylo by po dlouhodobých a náročných jednáních  představitelů města nedozírnou škodou, kdyby nakonec musela být z důvodů finanční nedostatečnosti prodána movitému zájemci.
22.2.2002             -šr-

                                                       zpět