Belgie povolila eutanazii

  Brusel (Od našeho zpravodaje) Belgie se stala druhou zemí na světě, která povolí usmrcování nevyléčitelně nemocných pacientů. Její Poslanecká sněmovna včera schválila zákon o eutanazii. Zákon je ještě liberálnější než obdobná norma v sousedním Nizozemí. Dovoluje totiž, aby byla "pomoc" ke smrti poskytnuta i tehdy, když smrt ještě není přede dveřmi. Stačí "trvalé a nesnesitelné tělesné či duševní utrpení", při němž je člověk v "lékařsky bezvýchodném situaci". Po přijetí zákona mohou v Belgii o "pomoc" ke smrti požádat dospělí i mladiství, pokud jsou při smyslech a mohou potvrdit svou vůli. O smrt musí "dobrovolně, promyšleně a opakovaně" žádat. Toto ustanovení tedy vylučuje duševně postižené a dementní pacienty. Zato po něm mohou sáhnout lidé, kteří léta trpí těžkými psychickými potížemi. Svou vůli zemřít musí člověk potvrdit písemným nebo ústním prohlášením. Vše musí být písemně podchyceno a potvrzeno svědky. Lékař, který mu "pomáhá" zemřít, si však musí být jist, že pacient trpí a že jeho stav je podle dnešních znalostí lékařů nezměnitelný. Ani pak však nemůže být nucen, aby usmrcení provedl. A stejně nemůže být k provedení eutanazie nucena ani jiná osoba. Než lékař provede smrtící zásah, musí přizvat ke konzultaci ještě jednoho lékaře. Usmrcení musí být do čtyř dnů hlášeno komisi, složené z osmi lékařů a právníků. TA posoudí, zda-li byl dodržen zákonpokud dvě třetiny jejích členů usoudí, že ne, je případ předán k vyšetřování. Na dodržování pravidel má dohlížet komise složená z osmi lékařů a právníků. Mezi rozhodnutím o smrti a "pomocí" musí přitom uplynout nejméně měsíc. Belgický zákon dává všem nevyléčitelně nemocným právo na trvalé léčení, aby smrt nemuseli vyhledávat lidé jen proto, že jim docházejí prostředky na léčbu. Jde o to, aby nový zákon nepostihoval v prvé řadě chudé. "Všichni chtějí umřít důstojně," hájila zákon Anne Mie Descheemaeker, poslankyně vlámských Zelených. Podle ní se lidé bojí jen cesty ke smrti, jí samé ale ne. Opozice se postavila proti zákonu. Zatímco křesťanští demokraté kritizovali jen jeho podobu, extremistický Vlámský blok odmítl s odvoláním k právu na život zákon jako celek. Opozice nyní hrozí, že se obrátí se žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten před několika týdny odmítl žádost Angličanky Diane Prettyové o prosazení vlastního práva na smrt. Soud potvrdil zákaz zabíjení lidí. V diskusi o zákonu však socialista Daniel Bacquelaine odmítl tento verdikt s tím, že stát může poskytnout "právo" zvolit si smrt. V Belgii má euthanasie značnou podporu obyvate a již dlouhá léta toleruje. Jen ve Flandrech, jedné ze dvou hlavních částí země, tak ročně zemře asi tisíc lidí. Podobný zákon platí od dubna v Nizozemí, které povolilo eutanazii jako první země na světě. Ani nová vláda, kde má dominovat pravice, jej zatím nechce rušit či měnit. MICHAL MOCEK
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 17.5.2002

                                                       zpět