Nemocnice informuje

I

Nemocnice má nové logo
Objevilo se, a abych se přiznal, nic horšího jsem
neviděl. Vlevo srdce s bílým křížem, slabě viditelný
nápis „Nemocnice" a tučně „Blansko". První, co mě
napadlo, bylo: „Sem se srdečním problémem ne-
choď, řekneš si o kříž." Na dotaz jsem se dověděl,
že bílý kříž je znakem zdravotnictví. Hledal jsem na
internetu, a jediné co jsem našel, bylo, že bílý kříž
je znakem Maltézského řádu a neobjevil jsem, že by
některá nemocnice měla bílý kříž ve svém znaku.
Dokonce i to srdce má ve znaku jen nemocnice v
Břeclavi, před kterou je umístěna plastika srdce. Z
původního loga nemocnice zmizelo „H", kterému
jako mezinárodnímu označení nemocnice rozumí na
první pohled i cizinci, kterým nepatrný nápis „nemoc-
nice" mnoho neříká. Zmizel i znak Města Blansko a
jednoznačné, všem srozumitelné označení zdejšího
zdravotnického zařízení. Neznám firmu, podnik ani
zařízení, které by nahradilo zavedené a všeobecně
známé logo něčím tajemným a nečitelným.
Kdyby takový nesmysl nařídila Evropská unie, kte-
ré vadí od rumu přes tvarůžky až po pomazánkové
máslo a kdejaká tradice, tak bych se po zkušenos-
tech nedivil. Ale proč si to děláme sami, tak tomu
nerozumím. Posuďte sami.
-Šr-
Mnonitor BK
monitor@monitor-bk.cz

       


komentář: bílý kříž = bílá smrt na skoleném srdci (srdce sražené na kolena),
                úsudek si již každý udělá sám...
                                                       zpět