Po sedmi letech nemocnice města.

V listopadu 1995 se blanenští zastupitelé rozhodli, že požádají o bezúplatný převod zdejší nemocnice na město. Zájem mésta byl projednáván s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro správu národnlho majetku. Od té doby uplynulo sedm let, vystřidalo se několik ministrů zdravotnictví, znichž každý oznámil nějaký termin, ale převod se stále odkládal. Rozhodnutí padlo až počátkem roku 2004. Dne 1.února 2004 byla starostkou města Blansko a zástupcem Fondu národního majetku ČR podepsána smlouva o bezúplatném převodu nemocnice. Tím byl realizován jeden z cilů zastupitelstva a Programového prohlášeni Rady města. Hodnota převáděného majetku byla vyčíslena částkou 106 389 000 Kč. Uzavřená smlouva zavazuje nabyvatele, aby po dobu 25 let zajišťoval zdravotní péči. Výrazně však po celé toto obdobi omezuje pravomoc s převedeným majetkem manipulovat. Město není oprávněno nemocnici převádět, směňovat, zastavovat, pronajímat, půjčovat, veškeré stavebni i jiné úpravy se mohou realizovat pouze se souhlasem Fondu národního majetku ČR, případně jeho nástupnické instituce. V současné době probíhá inventarizace majetku a účetní uzávěrka, která musi být ukončeha do konce února. Tim bude uzavřena etapa dlouholetých jednání. Město tak přebírá odpovědnost za výkon zdravotnické péče ve zdejší nemocnici. Je to velká odpovědnost zátěž, která bude vyžadovat spoustu úsilí odpovědných představitelů
města i nemocnice a patrně i finančních prostředků z rozpočtu města. Je to však i záruka, že nemocnice zůstane funkčni a bude i nadále ve spolupráci s boskovickou nemocnici zajišťovat zdravotnickou péči pro pacienty blanenského okresu.
Jediné co mrzi je, že o převodu byli novináři oficiálně informováni až na tiskové konferenci dne 20. února. Přitom tak závažnou zprávu jsme se pro své čtenáře mohli dovědět již na tiskovce 6. února.
-Šr- Monitor 27.února2004
monitor@monitor-bk.cz

zpět