Záchrana životů kontra ekonomika

Počátkem listopadu navštívil blanenské zastupitele a představitele obou nemocnic okresu Blansko zdravotní rada Krajského úřadu MUDr. Josef Drbal. Kdo očekával, že se už konečně doví, kdy bude Nemocnice Blansko převedena na město, byl zklamán hned po úvodním slovu starostky PhDr. Jaroslavy Králové. Oznámila, že informace vlády o převodu je sice z doslechu radnice neobdržela.

Z obsáhlé informace zdravotního rady vyplývá, že do konce roku bude k Ústavnímu soudu podána žádost o řešení výkonu přenesené působnosti Lékařské služby první pomoci a její finanční zabezpečení. Stávající model je chápán jako záloha Zdravotnické záchranné služby, ale ta na její výkon adekvátní zabezpečení nemá. K budoucnosti nemocnic v Blansku a Boskovicích se Drbal vyjádřil podobně jako několik ministrů zdravotnictví před ním. Naznal, že je třeba zlepšit vzájemnou komunikaci, k čemu je předpokladem, že obě nemocnice byly v minulosti budovány jako jedno zařízeni ve dvou městech, takže si prakticky, s výjimkou neurologie, kde bude nutná redukce akutních lůžek, nekonkuruji. Vysoce při tom ocenil blanenský rehabilitační program, v Boskovicích pak chirurgická a gynekologicko porodnická pracoviště. V Blansku podpořil likvidaci lůžkové části kožního oddělení, ale ke snahám ředitele Nemocnice Blansko zrušit lůžkovou část plicního oddělení se, vzhledem k tornu, že v Boskovicích toto oddělení není, vyjádřil záporně. Naopak zdůraznil, že plicní odděleni má své opodstatnění v každém okrese. Ředitel blanenské nemocnice Ivan Kozák se v obsáhlém příspěvku zabýval ekonomickou situaci, hodnotil činnost jednotlivých oddělení podle ekonomického přínosu.

Ekonomika nemocníc jako u každé činností je sice důležitá, ale řešeni ekonomiky rušením specializovaných lůžek, kupř. na plicním oddělení, by mohlo ohrozit životy alergiků, u kterých často o záchraně rozhodují minuty.

Dle vyjádření krajského zdravotního rady musí být hlavní zásadou zdravotnických zařízeních v regiónu kvalitní a dosažitelná akutní i následná péče o pacienta. V tomto směru bude důsledně hodnotit kvalitu. personálního obsazení a vybavení všech zdravotnických pracovišť v Jihomoravském kraji. - Šr -     monitor@monitor-bk.cz

zpět