Dokončeni rehabilitace a vodoléčby

      V roce 2002 Nemocnice Blansko v rámci investiční výstavby realizovala investiční akci "Reko-vodoléčba a rehabilitace I. etapa" v celkové výši l9 mil. Kč, z této částky bylo 13 mil.Kč financováno ze státní dotace. Akce byla uvedena do provozu v prosinci roku 2002.

      V tomto roce požádala Nemocnice Blansko o      státní dotaci ve výši 10 mil.Kč na investiční akci "Nemocnice Blansko - rekonstrukce vodoléčby II. etapa" . Tuto dotaci dostala přidělenu na rok 2003. Investiční akce bude řešit dokončení vodoléčby v Nemocnici Blansko dobudováním dalšího bazénu včetně hydraulického zvedáku pro tělesně postižené, nákupu 1 kusu vířivky a rekonstrukci vstupu do rehabilitace. Součástí této akce bude i rekonstrukce trafostanice spojená s výměnou transformátoru    a výměna dieselagregátu, který zabezpečuje náhradní zdroj el. energie v případě jejího výpadku. Dále akce obsahuje vybudování      dvou ordinací rehabilitace a dvou cvičebních boxů pro potřeby rehabilitace a to nástavbou krčku v Nemocnici Blansko.  V současné době je zpracována kompletní projektová dokumentace a vydáno platné stavební povolení k její realizaci. V průběhu měsíce srpna proběhlo výběrové řízení na jehož základě bude v 37.týdnu podepsána smlouva o dílo na realizaci této akce s vítězem této soutěže firmou Moravostav a.s. Brno. Realizace proběhne v měsících září-prosinec roku 2003. Realizací této stavby bude dokončena etapa budování komplexního rehabilitačního střediska v Nemocnici Blansko, které obsahuje lůžkovou část, odborné ambulance, vodoléčbu a speciálně vybavené prostory pro rehabilitaci.

Ivan Kozák, ředitel Nemocnice Blansko
monitor@monitor-bk.cz

zpět