Parkování a ostraha v nemocnici.

Rada města Blanska na svém 14. zasedání      dne 13.5.2003 v usnesení č. 2 schválila realizaci investiční akci Nemocnice Blansko "Parkovací      a monitorovací systém v Nemocnici Blansko". Tato akce v sobě zahrnuje realizaci kamerového systému, nového systému parkování.

 Strážní služba na vrátnici v Nemocnici Blansko      končí k 30.9.2003. Od tohoto dne začne fungovat v Nemocnici Blansko nový kamerový systém, který bude monitorovat všechny prostory areálu nemocnice. Tento systém bude doplněn i o požární čidla a záznamové zařízení, které bude monitorovat a zaznamenávat veškerý pohyb osob v nemocnici po  dobu 24 hodin. Monitor od tohoto systému bude prozatím umístěn na dispečinku záchranné služby a v průběhu roku 2004 bude tento systém napojen na monitorovací systém Městské policie v Blansku. Tento monitorovací systém bude doplněn nepravidelnými kontrolami areálu Městskou policií Blansko. Z kompletního parkovacího systému, který v sobě zahrnoval umístění automatických závor včetně pokladního automatu, vybudování nového vodorovného a svislého značení na komunikacích a vybudování parkoviště pro cca 60 zaměstnanců nemocnice, bude prozatím v průběhu měsíce září zabezpečeno nové vodorovné a svislé značení v areálu nemocnice. Toto nové značení umožní      vjezd do areálu nemocnice i všem návštěvníkům a pacientům, kteří budou moci parkovat na parkovišti na nádvoří za lékárnou, kde jsou také vyčleněna místa pro tělesně postižené pacienty a kam budou navedeni svislým dopravním značením. Na ostatní parkoviště v nemocnici budou moci vjet vozidla, která budou mít zvláštní povolení, vydané Nemocnicí Blansko. Podmínkou parkování na těchto parkovištích je viditelné umístění výše uvedeného povolení. V případě, že jakékoliv vozidlo bude porušovat dopravní značení v areálu Nemocnice Blansko nebo v něm nebude viditelně umístěno povolení bude       zajištěno jeho odtažení ve spolupráci s městskou policí, která bude vykonávat dozor nad dodržováním dopravního značení v Nemocnici Blansko. Dokončení parkovacího systému spočívajícího v umístění automatických závor a pokladního automatu bude realizováno až po vybudování nového parkoviště pro zaměstnance v areálu Nemocnice Blansko.

Ivan Kozák, ředitel Nemocnice Blansko
monitor@monitor-bk.cz

zpět