Nemocnice je konečně města.

Po deseti letech slibů, které v Blansku předneslo postupně několik ministrů zdravotnictví, jsme se konečně dočkali. Dne 6. srpna 2003 schválila Vláda České republiky bezúplatný převod Nemocnice Blansko do majetku města. Je tedy s konečnou platností rozhodnuto. Na základě vládního rozhodnutí proběhne v nemocnici kompletní inventarizace a po jejím zpracování by mělo být úsilí několika blanenských zastupitelstev nejpozději do konce roku korunováno dlouho očekávaným úspěchem.

Jedním z těch, kdo výrazně snahu zastupitelstva podporoval byl tehdejší přednosta Okresního úřadu v Blansku, nyní ředitel Krajského úřadu JM kraje, Ing. Jiří Crha. Právě proto jsem jej požádal o jeho názor na tuto událost. 
Odpověděl:
Jsem potěšen, že se Blansko po řadě příslibů konečně dočkalo. Otázka, kterou si však občané často kladou je, zda město hodlá nemocnici spravovat, nebo pronajmout. Podle mého názoru by město mělo svoje mnohaleté úsilí o její získání korunovat tím, že ji bude vlastnit se vším, co k tomu náleží. Kdyby ji chtělo pronajmout, pak by snaha o její získání ztratila jakýkoliv smysl. Pokud si vzpomínám, tak ještě v době, kdy jsem byl přednostou okresního úřadu, tak se blanenské zastupitelstvo jednoznačně vyjadřovalo že o nemocnici usiluje proto, aby mělo vliv na její provoz a zkvalitňování služeb pacientům. Proto se domnívám, že Rada města by neměla uvažovat v rozporu s tímto rozhodnutím. Nemocnice není zadlužená, má řadu nových moderních zařízení, udržovanou budovu a veškeré vybavení. Proto nevidím jediný důvod, proč by se město mělo nemocnice, o kterou usilovalo, zbavovat formou pronájmu. Rada by měla převzít odpovědnost za předešlá rozhodnutí zastupitelstva a vytvořit podmínky pro zabezpečení provozu získaného zdravotnického zařízení v majetku i zřizovatelství města. Vůbec nejhorší variantou by bylo nemocnici pronajímat po částech a tyto vytrhávat z komplexních služeb nemocnice.
     Tolik z názorů ředitele Krajského úřadu a blanenského občana. Jak rozhodnou představitelé města se dovíme po předání nemocnice. Doufejme, že to bude rozhodnutí uvážené a správné.

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek
monitor@monitor-bk.cz

zpět