Reforma musí  komplexní

      V polovině července jsme zveřejnili návrh Rady Jihomoravského kraje na redukci akutních lůžek ve všech nemocnicích našeho kraje. Uplynuly dva měsíce naplněné nespočtem protestů nejen lékařů, ale především občanů, kteří se cítí navrženými opatřeními ohroženi.

Rada, dle vyjádření ředitele Krajského úřadu Ing. Jiřího Crhy, však na nutnosti zveřejněných opatření trvá. I přesto se však nebrání diskusi a snaží se v oprávněných případech dospět ke kompromisu. Proto nebude materiál předložen, jak bylo záměrem, k projednání na zářijovém zasedání Krajského zastupitelstva. Jak uvedl, je to i proto, že doposud není situace řešena v souladu se státními zdravotnickými zařízeními, kterými jsou kupř. fakultní nemocnice. Pokud nebude vyřešena a současně provedena redukce lůžek v těchto zařízeních, nelze je realizovat ani v nemocnicích, jejichž zřizovateli je kraj. Reforma okresních nemocnic nemůže předbíhat stejnou reformu v nemocnicích fakultních, jinak by se mohlo dosáhnout posílení státních zdravotnických zařízení na úkor okresních.

Při té příležitosti jsem řediteli Krajského úřadu JM kraje Jiřímu Crhovi položil otázku: Máte dojem, že v době, kdy prakticky již od roku 1990 chybí v České republice komplexní koncepce zdravotnictví, může Jihomoravský kraj přivodit svým návrhem na snížení počtu akutních lůžek jakýkoliv pozitivní obrat v celém zdravotnickém systému?

Odpověd zněla: To v žádném případě. Reforma zdravotnictví může být pozitivní jen v případě, když bude realizována po současném důkladném a odborném zpracování ve všech krajích ČR. Izolovaná reforma v jediném kraji nemůže přinést prospěch pacientům ani zdravotnickým zařízením v celorepublikovém systému. Za rozhodující  lze považovat pouze propracovanou koncepci hlavních aktérů, jimiž je ministerstvo  zdravotnictví, kraje a velké pojišťovny. Tato budova blanenské nemocnice se z rozhodnutí vlády

      Pokud jsem informován, kraj zpracovává koncepci zdravotnictví do roku 2005. U některých činností není doposud jasné, kdo by je měl zajišťovat - zda obce, nebo kraje. Kdo bude v případě sporu oprávněn o těchto kompetencích rozhodnout? -Patrně až Ústavní soud, který by měl o tom, zda kupř. Lékařská služba první pomoci je v kompetenci pověřených obcí, nebo krajů. Podobná situace je i v provozování Zdravotnické záchranné služby, která je součástí integrovaného záchranného systému a ambulantní služby. Jaká by tedy mohla být pravidla zdravotnické péče a její důsledky?

Podle představitelů JM kraje by měla být na základě pravidel, která budou platná jak pro státní, tak krajská, obecní i privátní zdravotnická zařízení. Jiná cesta k úspěchu reformy ve zdravotnictví, jeho odborné i ekonomické úspěšnosti nevede.

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek
monitor@monitor-bk.cz

zpět